CybersecuritySecurityTechnologia

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Czym jest cyberbezpieczeństwo? | SafeBIT

Definicja cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo odnosi się do technologii, procesów i praktyk zaprojektowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem. Cyberbezpieczeństwo może również być określane jako bezpieczeństwo technologii informatycznych.

Znaczenie cyberbezpieczeństwa

W dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, ponieważ firmy, organizacje rządowe, wojskowe, korporacyjne, finansowe i medyczne zbierają, przetwarzają i przechowują niespotykane ilości danych na komputerach i innych urządzeniach.

Istotna część tych danych może być informacją wrażliwą, niezależnie od tego, czy jest to własność intelektualna, dane finansowe, dane osobowe lub innego rodzaju dane, w przypadku których nieupoważniony dostęp może mieć negatywne konsekwencje.

Organizacje przekazują poufne dane w sieci i innych urządzeniach podczas prowadzenia działalności, a cyberbezpieczeństwo opisuje dyscyplinę poświęconą ochronie tych informacji i systemów używanych do ich przetwarzania lub przechowywania. Wraz ze wzrostem ilości i zaawansowania cyberataków, firmy i organizacje, muszą podjąć kroki w celu ochrony poufnych informacji biznesowych i personelu.

Wyzwania cyberbezpieczeństwa

Aby zapewnić skuteczne cyberbezpieczeństwo, organizacja musi koordynować swoje działania w całym systemie informacyjnym. Elementy cyberbezpieczeństwa obejmują między innymi następujące elementy:

 • Bezpieczeństwo sieci
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Bezpieczeństwo punktu końcowego
 • Ochrona danych
 • Zarządzanie tożsamością
 • Bezpieczeństwo baz danych i infrastruktury
 • Bezpieczeństwo w chmurze
 • Bezpieczeństwo mobilne
 • Odzyskiwanie po awarii / planowanie ciągłości działania

Najtrudniejszym wyzwaniem w cyberbezpieczeństwie jest nieustannie zmieniający się charakter zagrożeń. Tradycyjnie organizacje koncentrują większość swoich zasobów cyberbezpieczeństwa na ochronę tylko ich najważniejszych elementów systemu, po to, aby bronić się przed znanymi zagrożeniami.

Dziś takie podejście jest niewystarczające, ponieważ zagrożenia postępują i zmieniają się szybciej, niż organizacje mogą nadążyć. W rezultacie organizacje doradcze promują bardziej aktywne i adaptacyjne podejścia do bezpieczeństwa cybernetycznego.

Większość osób związanych z cyberbezpieczeństwem zaleca przejście w kierunku ciągłego monitorowania i ocen zagrożeń w czasie rzeczywistym, podejście do bezpieczeństwa opartego na danych, w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Firmy muszą być przygotowane do reagowania na nieuniknione incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa informatycznego, przywrócenia normalnych operacji oraz do zapewnienia ochrony zasobów firmy jak i reputacji przedsiębiorstwa.

Bardzo ważne jest, aby organizacja przygotowała ocenę ryzyka informatycznego, który pozwala określić, jakie zakresy, dane lub informacje są szczególnie ważne do prowadzenia działalności. Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka informatycznego organizacje powinny skupić się na trzech obszarach:

 • Określeniu, jakie dane lub informacje są najcenniejsze dla przedsiębiorstwa
 • Identyfikacji zagrożeń związanych z tymi informacjami lub danymi
 • Nakreśleniu szkód, które poniosłaby firma, gdyby dane te zostały utracone lub wykradzione

Po dokonaniu oceny ryzyka informatycznego, należy opracować i wdrożyć plan ograniczania ryzyka, chronić najcenniejsze dane lub informację nakreślone w swojej ocenie oraz skutecznie wykrywać i reagować na incydenty bezpieczeństwa. Plan ten powinien obejmować zarówno procesy i technologię wymagane do zbudowania dojrzałego programu bezpieczeństwa informatycznego.

Najlepsze praktyki cyberbezpieczeństwa muszą ewoluować, aby sprostać coraz bardziej wyrafinowanym atakom przeprowadzanym przez cyberprzestępców. Połączenie zdrowych i działających środków bezpieczeństwa informatycznego z wykształconą i świadomą kadrą pracowniczą, zapewni najlepszą ochronę przed atakującymi próbującymi uzyskać dostęp do poufnych danych firmy.

Chociaż może to wydawać się trudnym zadaniem, należy zacząć od małych kroków i skupić się na najbardziej poufnych danych, zmniejszając wysiłki w miarę dojrzewania programu ochrony swoich danych.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *