Symulowany Cyberatak

Symulowany Cyberatak

Czym jest Symulowany Cyberatak?

Symulowany cyberatak to kontrolowane i bezpieczne środowisko, w którym eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa imitują rzeczywiste ataki hakerskie na infrastrukturę IT firmy. Celem jest identyfikacja słabych punktów, zrozumienie, jak pracownicy reagują na ataki oraz ocena skuteczności obecnych środków bezpieczeństwa.

Symulowany Cyberatak – Jak wygląda?

Symulowany cyberatak jest zorganizowanym i kontrolowanym procesem, który ma na celu testowanie skuteczności systemów bezpieczeństwa informacyjnego organizacji. Pozwala on na identyfikację słabych punktów i szkolenie personelu w odpowiedzi na prawdziwe zagrożenia. Oto jak zazwyczaj przebiega taki symulowany cyberatak:

Etap 1: Planowanie

 1. Ustalenie Celów: Najpierw określa się cele symulacji. Mogą one dotyczyć testowania konkretnej warstwy zabezpieczeń, świadomości bezpieczeństwa pracowników lub zdolności organizacji do reagowania na incydenty.
 2. Wybór Metod Ataku: Wybiera się typy ataków do symulacji, np. phishing, ataki na sieci Wi-Fi, włamania do systemów czy ransomware.
 3. Uzgodnienie Zakresu: Określa się, które systemy, sieci i procesy będą zaangażowane w symulację, aby zapewnić, że działalność firmy nie zostanie zakłócona.
 4. Zgoda Zarządu: Uzyskuje się zgodę zarządu i informuje kluczowe osoby w organizacji o planowanej symulacji, jednocześnie zapewniając, że większość pracowników pozostanie nieświadoma nadchodzącego testu.

Etap 2: Przeprowadzenie Ataku

 1. Rozpoczęcie Symulacji: Zespół odpowiedzialny za symulację rozpoczyna atak zgodnie z ustalonym planem, stosując techniki i narzędzia imitujące działania prawdziwych hakerów.
 2. Monitorowanie: Podczas symulacji monitoruje się działania i reakcje systemu oraz pracowników, rejestrując wszelkie wykryte słabości i reakcje obronne.
 3. Zachowanie Kontroli: Ważne jest, aby utrzymać kontrolę nad symulacją, aby nie spowodować rzeczywistego uszczerbku dla organizacji.

Etap 3: Analiza i Raportowanie

 1. Ocena Wyników: Po zakończeniu symulacji, zespół analizuje zebrane dane, oceniając skuteczność zabezpieczeń i reakcji.
 2. Raportowanie: Tworzy się szczegółowy raport, który zawiera opis przeprowadzonych działań, wykryte słabości i rekomendacje dotyczące poprawy.
 3. Omówienie Wyników: Wyniki są omawiane z zarządem i pracownikami, aby podnieść świadomość i zrozumienie zagrożeń oraz potrzebnych zmian w procedurach bezpieczeństwa.

Etap 4: Wdrożenie Zmian

 1. Usprawnienie Zabezpieczeń: Na podstawie wyników symulacji wprowadza się niezbędne zmiany w infrastrukturze bezpieczeństwa IT i procedurach.
 2. Szkolenie Pracowników: Organizuje się dodatkowe szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć ich świadomość i umiejętności w zakresie rozpoznawania oraz reagowania na ataki cybernetyczne.
 3. Planowanie Przyszłych Symulacji: Regularne symulowane ataki pozwalają na ciągłe doskonalenie systemów bezpieczeństwa i gotowości personelu.

Symulowane cyberataki są kluczowym elementem kompleksowej strategii cyberbezpieczeństwa. Pozwalają one organizacjom na aktywne przygotowanie się do rzeczywistych zagrożeń, ciągłe doskonalenie swoich środków obronnych i zwiększanie ogólnej odporności na cyberzagrożenia.

Symulowany Cyberatak – Jakie Są Korzyści Dla Twojej Firmy?

Skorzystanie z usługi Symulowanego Cyberataku przynosi szereg istotnych korzyści dla potencjalnych klientów, szczególnie dla firm i organizacji, które chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo IT. Oto główne korzyści z korzystania z tej usługi:

 1. Identyfikacja Słabych Punktów: Symulowany cyberatak pozwala na wykrycie i zrozumienie słabych punktów w systemach i procedurach bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla ich wzmocnienia.
 2. Realistyczne Testowanie: Usługa zapewnia realistyczne testowanie gotowości organizacji do stawienia czoła cyberatakom, co jest trudne do osiągnięcia za pomocą standardowych metod oceny bezpieczeństwa.
 3. Podnoszenie Świadomości Pracowników: Pracownicy, którzy doświadczają symulowanego ataku, lepiej rozumieją zagrożenia i uczą się, jak rozpoznawać oraz reagować na potencjalne i prawdziwe ataki w przyszłości.
 4. Optymalizacja Procedur Reagowania na Incydenty: Symulacja umożliwia przetestowanie i doskonalenie planów reagowania na incydenty, co jest kluczowe dla minimalizowania potencjalnych szkód w przypadku prawdziwego ataku.
 5. Zwiększenie Zaufania Partnerów Biznesowych i Klientów: Demonstrując zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo, firma może zwiększyć zaufanie partnerów biznesowych i klientów co do bezpieczeństwa ich danych.
 6. Spełnienie Wymogów Regulacyjnych: Wiele branż ma określone wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa. Regularne symulacje mogą pomóc w spełnieniu tych wymogów i uniknięciu potencjalnych kar.
 7. Oszczędności Finansowe: Inwestowanie w symulowane cyberataki może być znacznie tańsze niż koszty związane z faktycznym atakiem, w tym strata danych, przerwy w działalności biznesowej i szkody reputacyjne.
 8. Dostosowanie Strategii Bezpieczeństwa: Symulacje dostarczają cennych informacji, które mogą być wykorzystane do dostosowania i ulepszania ogólnej strategii bezpieczeństwa.
 9. Opracowanie Skutecznych Szkoleń: Symulowany cyberatak może posłużyć jako podstawa do tworzenia bardziej skutecznych programów szkoleniowych dla pracowników, koncentrujących się na realnych i aktualnych zagrożeniach.
 10. Stała Gotowość i Adaptacja: Regularnie przeprowadzane symulowane ataki pomagają organizacjom utrzymać stałą gotowość i adaptować się do ciągle zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń.

Korzystając z usługi Symulowanego Cyberataku firmy Safebit, firmy mogą znacząco poprawić swoje zdolności do przewidywania, zapobiegania i reagowania na cyberzagrożenia.

 

Jaką wartość uzyskasz?

 • Zwiększona Pewność Siebie w Obronie Przed Atakami: Dzięki symulowanym cyberatakom firmy lepiej rozumieją, jak skutecznie mogą bronić się przed prawdziwymi atakami. To jak przeprowadzenie próbnej ewakuacji – poznajesz słabe punkty i wiesz, co poprawić, co daje większą pewność, że w razie rzeczywistego zagrożenia będziesz przygotowany.
 • Lepsze Zrozumienie Zagrożeń: Symulacje pomagają zrozumieć, jakie ataki są najbardziej prawdopodobne i jakie mogą mieć konsekwencje. To jak nauka o zjawiskach pogodowych – wiesz, czego się spodziewać i jak się przygotować na różne scenariusze.
 • Oszczędność Czasu i Pieniędzy: Inwestowanie w symulowany cyberatak może zaoszczędzić firmie znaczne kwoty, które mogłyby być stracone w przypadku prawdziwego ataku. To jak wydanie pieniędzy na dobre ubezpieczenie – wydajesz teraz trochę, by uniknąć dużo większych strat w przyszłości.
 • Wzmocnienie Reputacji Firmy: Pokazując, że poważnie podchodzisz do bezpieczeństwa cybernetycznego, zyskujesz zaufanie klientów i partnerów biznesowych. To jak zdobycie certyfikatu jakości – ludzie wiedzą, że mogą Ci zaufać.
 • Praktyczne Szkolenie dla Personelu: Pracownicy uczą się, jak reagować na ataki w bezpiecznym środowisku. To jak symulator lotu dla pilotów – pozwalasz swoim pracownikom ćwiczyć w bezpiecznych warunkach, zanim napotkają rzeczywiste zagrożenia

 

  Chcesz się dowiedzieć więcej?

  Zostaw numer, a my oddzwonimy i sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.